Čo si mám dať pozor, keď sa cisternové auto parí?

1. Pred prevádzkou parníka je potrebné demontovať sondu proti pretečeniu. Po dokončení prevádzky parníka a ochladení nádrže sa nádrž obnoví z novej zostavy.

2. Pred prevádzkou parníka je potrebné odstrániť tavnú zástrčku v spodnej časti podmorského ventilu. Po dokončení prevádzky parníka a ochladení tela nádrže sa obnoví z novej zostavy.

3. Pred prevádzkou parníka je potrebné demontovať masku potrubia na regeneráciu oleja a plynu. Po dokončení prevádzky parníka a ochladení tela nádrže sa obnoví z novej zostavy.

4. Počas prevádzky parníka musí byť parné potrubie pevne pripevnené k ústiu nádrže, aby sa zabránilo vyhodeniu parného potrubia z nádrže a spôsobiť popáleniny.

5. Personál pracujúci na parníku musí mať na sebe dobré pracovné prostriedky. Pri premiestňovaní a upevňovaní parného potrubia by sa s nimi malo manipulovať opatrne, aby sa zabránilo treniu medzi potrubím a telom nádrže.

6. Po dokončení prevádzky parníka zatvorte ventil parného potrubia a vyberte parné potrubie.


Čas zverejnenia: jún-02-2020